نمایش دادن همه 3 نتیجه

پنل MAG۸ PLUS متعارف

پنل MAG۸ PLUS متعارف تعداد زون: حداکثر ۱۶ زون تعداد دتکتور در هر زون: ۳۲ دتکتور پشتیبانی از تعداد نامحدود

دتکتور حرارتی متعارف F۱۰

دتکتور حرارتی متعارف F۱۰ فضای تحت پوشش: حداکثر ۳۵ متر مربع مطابق استاندارد EN۵۴ ارتفاع نصب: حداکثر ۱۶ متر مطابق

دتکتور دودی متعارف S۳۰

دتکتور دودی متعارف S۳۰ فضای تحت پوشش: حداکثر ۱۲۰ متر مربع براساس استاندارد EN۵۴ ارتفاع نصب: حداکثر ۱۶ متر مطابق