نمایش 1–12 از 14 نتیجه

پنل MAG۸ PLUS متعارف

پنل MAG۸ PLUS متعارف تعداد زون: حداکثر ۱۶ زون تعداد دتکتور در هر زون: ۳۲ دتکتور پشتیبانی از تعداد نامحدود

پنل آدرس پذیر IRIS

پنل آدرس پذیر IRIS دارای پورت LAN برای اتصال به کامپیتر و برنامه ریزی آن دارای ۱ لوپ قابل افزایش

پنل تکرار کننده ZX R ۲۰۰۰ AD ۱

پنل تکرار کننده ZX R ۲۰۰۰ AD ۱  تکنولوژی F.A.P (صفحات رفلکتوری و نرم افزارهای تخصصی حذف فالت) •    قابل

پنل ریپیتر آدرس پذیر Teletek

پنل ریپیتر آدرس پذیر Teletek  ثبت ۱۰۰۰۰ رویداد در حافظه •    بیشترین فاصله ی بین پانل و تکرارکننده تا ۱۰۰۰

پنل مرکزی ZX ۱۸۰۰ N

پنل مرکزی ZX ۱۸۰۰ N  تکنولوژی تولید مدارات SMT •    تعداد زون: ۲ تا ۱۸ زون •    ظرفیت تعداد دتکتور

پنل مرکزی ZX P ۱۰۰۰ AD ۱

پنل مرکزی ZX P ۱۰۰۰ AD ۱  تعداد لوپ: ۴ عدد •    LED نشانگر زون: ۹۶ عدد •    ظرفیت تعداد

دتکتور حرارتی ZI H۷۲۰

دتکتور حرارتی ZI H۷۲۰  تکنولوژی تولید مدارات SMT دارای •    LED کریستالی برای دید ۳۶۰ درجه •    دارای خروجی ریموت

دتکتور حرارتی ZX HD ۷۰۰۰ AD

دتکتور حرارتی ZX HD ۷۰۰۰ AD طراحی و ساخت مطابق اساندارد EN۵۴ •    دارای LED کریستالی برای دید ۳۶۰ درجه

دتکتور حرارتی آدرس پذیر T۱۱۰

دتکتور حرارتی آدرس پذیر T۱۱۰ دارای ایزولاتور داخلی فضای تحت پوشش: حداکثر ۳۵ متر مربع مطابق استاندارد EN۵۴ ارتفاع نصب:

دتکتور حرارتی متعارف F۱۰

دتکتور حرارتی متعارف F۱۰ فضای تحت پوشش: حداکثر ۳۵ متر مربع مطابق استاندارد EN۵۴ ارتفاع نصب: حداکثر ۱۶ متر مطابق

دتکتور دود آدرس پذیر مدل S۱۳۰

دتکتور دود آدرس پذیر مدل S۱۳۰ دارای ایزولاتور داخلی فضای تحت پوشش: حداکثر ۱۲۰ متر مربع براساس استاندارد EN۵۴ ارتفاع

دتکتور دودی ZI S ۸۲۰

دتکتور دودی ZI S ۸۲۰  تکنولوژی تولید مدارات SMT •    LED کریستالی برای دید ۳۶۰ درجه •    دارای خروجی ریموت