حریق

سناریو حریق

سناریو حریق

سناریو حریق

سناریو حریق در حالت کلی در برگرفته از توصیف خطر به عنوان اولین هدف مهم است. به جهت اطمینان خاطر از اینکه از هیچ چیز چشم پوشی نشده است و کشف خطر به شیوه برنامه ریزی شده و سازمان یافته صورت گیرد، بر اساس این کشف خطر  می‌توان دو نوع سناریو حریق را توضیح داد.

  • سناریوهای حریق (چگونگی رفتار در برابر حریق)
  • سناریوهای رفتاری (شرح رفتار انسان) به بررسی ایمنی جانی و سلامت و تاثیر محتمل گسترش حریق بسته به بعضی از ظرفیت‌های سناریو احتراق خواهد پرداخت.

سناریو حریق چیست؟

سناریو حریق

سناریو آتش سوزی مربوط به شناختن حریق بالقوه…

اولین گام در گسترش یک سناریوی احتراق توصیف رخدادها در ارتباط با خطراتی است که موجب آغاز حریق خواهد شد. پس از اینکه احتراق آغاز شد، احتمال دارد رخدادهایی همراه با تاثیر عملیات ایمنی حریق یا دود جهت محدود کردن اثر حریق ایجاد شود که سرانجام این سناریو براساس نتایج احتراق و احتمال تکرار آن نتیجه تعیین خواهد شد.

به این منظور که تخریب یک بخش از سیستم ایمنی می‌تواند باعث تاثیر فزاینده در ایجاد احتراق و گسترش آن شود و از سمت دیگر می‌تواند در کاهش اثر احتراق و حریق تاثیر گذارد. یک مثال در این زمینه باز بودن درب در حین احتراق است که از طرفی باعث جلوگیری در توسعه آتش سوزی شده و از جانب دیگر باعث ایجاد مشکل در عملکرد سیستم خاموش کننده موثر در محیط به دلیل از بین رفتن عامل موثر اطفاء حریق می‌شود.

در موقع فرموله کردن سناریو احتراق باید تمرکز ویژه‌ای انجام گرفته شود تا این اطمینان حاصل شود که ناتوانی‌های مختلفی که از یک اتفاق یا پیشامد به دلیل وابستگی‌های میان موارد موجود هستند، کشف شود.

سناریو حریق

گزینش سناریو حریق

کشف گروه قابل کنترل از سناریوهای حریق به جهت یک شیوه استاندارد شده باید برای آنالیز کردن به کار گرفته شود. مشاوره کردن با جنبه‌های دارای تاثیر یا ذیحق جهت کسب اطمینان از اینکه همه سناریوهای آتش دارای وابستگی در نظرگرفته شده برخوردار از اهمیت هستند.

زمانی که اصول و ضوابط کاربردها در موقعیت صد در صدی هستند، سناریوهای احتراق باید به شکلی گزینش شوند که یک طراحی حفاظتی دارای پذیرش جهت این سناریوها را مشخص ‌کند و بتواند برای تمامی سناریوهایی که به درستی تجزیه و تحلیل نشده‌اند به کار گرفته شود. گزینش سناریوهای حریق می‌تواند به وسیله آنالیز کمی و کیفی خطر ایجاد شده، انجام شود.

کمک گرفتن از سنجش کیفی احتمال وقوع احتراق جهت انتخاب سناریو حریق

فرایند سنجش کیفی احتمال وقوع احتراق برای کشف و انتخاب دسته‌ای از سناریوهای آتش سوزی مفید است که کشمکشی را جهت همه الزامات عملیاتی تابع‌های فرمول شده طرح می‌کند. در صورتی که عوامل مهم، برنامه‌های قابل طراحی، از جمله عوامل فعال و غیر فعال ایمنی در برابر حریق از پیش تایید شده‌اند (به وسیله صاحبان یا دیگر افراد تاثیرگذار یا ذیحق)

تاثیر نیرومند احتراق در حال گسترش با توجه به محیطی که حریق در آن اتفاق افتاده است به وسیله همه افراد تاثیر پذیر و تاثیرگذار برای تلفات مورد قبول واقع شده. در آنالیز کیفی باید پیش بینی هر سناریو احتراق درگزینش فرایندها تعین شود.

کمک گرفتن از سنجش کمی خطر احتراق برای گزینش طراحی عوامل و سناریو حریق

سنجش میزان پیش بینی اتفاق احتراق زمانی که به عنوان یک شیوه جهت گزینش سناریوهای آتش سوزی، برای طراحی عواملی متناسب است که:

اتخاذ تصمیم در رابطه با عوامل مهم برنامه‌های طراحی، از جمله ایمنی در برابر حریق فعال و غیر فعال که هنوز صورت نگرفته شده‌اند (به وسیله صاحبان یا طرفین ذیحق و اثر پذیر)

تاثیرات دارای قابلیت بالقوه احتراق از جمله فضای ساخته شده که مورد پذیرش و قبول واقع شده و دارای قابلیت کنترل بر طبق اصول و قواعد نیستند.

گزینش سناریورهای رفتاری

هنگامی که حفاظت جانی مورد توجه است، طراحی مهندسی به سنجیدن نیاز دارد که آیا سکنه در طول مدت احتراق تا رسیدن آن‌ها به یک مکان امن حفاظت می‌شوند یا نه؟

شرایط سکنه در محوطه ساختمان، در هر زمان و مکانی در مدت زمان استفاده عادی و وضعیت‌های اضطراری به تاثیر دو جانبه از پارامترهای مختلف تاثیر پذیر، از ویژگی‌های ساختمان و سکنه آن و سیستم مدیریت محافظت در برابر حریق ساختمان و سناریو حریق وابسته است.

برای سنجیدن پیش بینی و نتایج رفتار بالقوه احتراق، مشخص کردن دسته بندی سکنه‌ای که در ساختمان حضور داشته باشند نیاز است. از جمله موارد زیر:

عکس العمل ساکنین به تاثیرات احتراق بر اساس انواع گسترده‌ای از پارامترها از قبیل افراد ساکن در آن ساختمان، تعداد و توزیع آن‌ افراد در ساختمان‌ در مدت زمان متفاوت، شناخت ساختمان، قابلیت و عدم قابلیت ضد حریق ساختمان، واکنش به دود و هر تاثیر فیزیولوژیکی احتراق که ماده‌های تولید شده از حریق و… می‌تواند تاثیر داشته باشد.

و دیگر موارد:

رفتارهای ویژه آن‌ها، اطلاعات دقیق از ساختمان با توجه به اطلاعات دقیق از قابلیت ضد احتراقش، ترتیب بندی وسایل و تاسیسات، شیوه هشدار، شرایط و ابزر فرار و راهکار مدیریت اضطراری، تاثیر دو جانبه همه ویژگی‌ها و شرایط  مداخله‌های اضطراری جهت حضور نیروهای امداد و نجات و آتش‌نشانی که اثر پذیر هستند.

سناریو حریق

یک نمونه سناریو نویسی حریق

یک نمونه نگارش سناریو آتش سوزی

  • سناریو حریق: مجموعه‌ای از وضعیت‌ها، شامل اطلاعات فیزیکی ساختمان، سکنه و مواد به عنوان نمونه‌ای جهت سنجیدن چگونگی توسعه و گسترش آتش.
  • تعداد بسیار متنوع سناریوهای قابل احتمال حریق در یک ساختمان، حتی معمولی و عدم امکان سنجش تاثیر تمامی آن‌ها = کشف و بررسی منظم یک یا چند سناریوی بدترین وضعیت.
  • ساختمان‌های پیچیده: برای این ساختمان‌ها لازم است که چند نوع سناریوی متفاوت جهت سنجیدن با دقت کشف و گزینش شوند.

 

سخن پایانی

سناریو حریق کمک خواهد کرد که شما بتوانید تمامی عوامل احتمالی برای احتراق را شناسایی کنید و همه برنامه ریزی‌های لازم برای این منظور را انجام دهید. تعداد معدودی از طرح ریزی‌ انواع گزینش سناریوها برای نشان دادن وضعیت مختلف با طیف وسیعی از فرمول‌ها ممکن است به کار گرفته شده باشد.

لازم به تذکر است که هر سناریوی ویژه و خاص، می‌تواند متفاوت و از نوع ویژه خودش باشد. آنالیز همه سناریوهای حریق حتی با کمک پیچیده‌ترین موارد محاسباتی ممکن نیست. لازم است که دسته‌ای از این احتمالات نامحدود به دسته کوچکی از سناریوهای دارای قابلیت که تحلیل پذیر هستند و در حالت کلی می‌توانند محدوده‌ای از ترکیبات مشخصات سکنه را عرضه کرده و کاهش دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *