نمایش دادن همه 4 نتیجه

پنل آدرس پذیر IRIS

پنل آدرس پذیر IRIS دارای پورت LAN برای اتصال به کامپیتر و برنامه ریزی آن دارای ۱ لوپ قابل افزایش

پنل ریپیتر آدرس پذیر Teletek

پنل ریپیتر آدرس پذیر Teletek  ثبت ۱۰۰۰۰ رویداد در حافظه •    بیشترین فاصله ی بین پانل و تکرارکننده تا ۱۰۰۰

دتکتور حرارتی آدرس پذیر T۱۱۰

دتکتور حرارتی آدرس پذیر T۱۱۰ دارای ایزولاتور داخلی فضای تحت پوشش: حداکثر ۳۵ متر مربع مطابق استاندارد EN۵۴ ارتفاع نصب:

دتکتور دود آدرس پذیر مدل S۱۳۰

دتکتور دود آدرس پذیر مدل S۱۳۰ دارای ایزولاتور داخلی فضای تحت پوشش: حداکثر ۱۲۰ متر مربع براساس استاندارد EN۵۴ ارتفاع