نمایش دادن همه 4 نتیجه

پنل تکرار کننده ZX R ۲۰۰۰ AD ۱

پنل تکرار کننده ZX R ۲۰۰۰ AD ۱  تکنولوژی F.A.P (صفحات رفلکتوری و نرم افزارهای تخصصی حذف فالت) •    قابل

پنل مرکزی ZX P ۱۰۰۰ AD ۱

پنل مرکزی ZX P ۱۰۰۰ AD ۱  تعداد لوپ: ۴ عدد •    LED نشانگر زون: ۹۶ عدد •    ظرفیت تعداد

دتکتور حرارتی ZX HD ۷۰۰۰ AD

دتکتور حرارتی ZX HD ۷۰۰۰ AD طراحی و ساخت مطابق اساندارد EN۵۴ •    دارای LED کریستالی برای دید ۳۶۰ درجه

دتکتور دودی ZX SD ۸۰۰۰ AD

دتکتور دودی ZX SD ۸۰۰۰ AD  طراحی و ساخت مطابق اساندارد EN۵۴ •    دارای LED کریستالی برای دید ۳۶۰ درجه