نمایش دادن همه 10 نتیجه

دوربین مدار بسته B۱A۳۰

دوربین مدار بسته B۱A۳۰ نوع دوربین بولت کیفیت ۳ مگا پیکسل ( Full HD ) زاویه لنز ۲.۸mm طول دید

دوربین مدار بسته DH HAC HDW۱۲۲۰EMP A

دوربین مدار بسته DH HAC HDW۱۲۲۰EMP A نوع دوربین دام میکرفن دار کیفیت  ۲ مگا پیکسل ( Full HD )

دوربین مدار بسته DH HAC HDW۱۲۲۰MP

دوربین مدار بسته DH HAC HDW۱۲۲۰MP نوع دوربین دام کیفیت ۲ مگا پیکسل ( Full HD ) زاویه لنز ۳.۶mm

دوربین مدار بسته DH HAC HFW۱۲۰۰DP

دوربین مدار بسته DH HAC HFW۱۲۰۰DP نوع دوربین بولت کیفیت ۲ مگا پیکسل ( Full HD ) زاویه لنز ۳.۶mm

دوربین مدار بسته DH HAC HFW۱۲۰۰SP

دوربین مدار بسته DH HAC HFW۱۲۰۰SP نوع دوربین بولت کیفیت ۲ مگا پیکسل ( Full HD ) زاویه لنز ۳.۶mm

دوربین مدار بسته HAC B۱A۵۱

دوربین مدار بسته HAC B۱A۵۱ نوع دوربین بولت کیفیت ۵ مگا پیکسل ( Full HD ) زاویه لنز ۳.۶mm طول

دوربین مدار بسته HDW۲۲۳۱TMP AS S۲

دوربین مدار بسته HDW۲۲۳۱TMP AS S۲ نوع دوربین دام پلاک خوان کیفیت ۲ مگا پیکسل ( Full HD ) زاویه

دوربین مدار بسته HFW۱۲۳۰SP S۴

دوربین مدار بسته HFW۱۲۳۰SP S۴ نوع دوربین بولت کیفیت ۲ مگا پیکسل ( Full HD ) زاویه لنز ۳.۶mm طول

دوربین مدار بسته T۱B۴۰P

دوربین مدار بسته T۱B۴۰P نوع دوربین دام کیفیت ۴ مگا پیکسل ( Full HD ) زاویه لنز ۲.۸mm طول دید